Vladimír Šuťák

Rating a informácie o Vladimír Šuťák

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Vladimír Šuťák 9871 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 678547. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 21.7207% spoločností je horších ako Vladimír Šuťák.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Vladim&iacute;r &Scaron;uť&aacute;k" href="http://vladimir-sutak.sk-rating.com/">
   <img src="http://vladimir-sutak.sk-rating.com/vladimir-sutak.png" width="150" height="25" alt="Rating Vladim&iacute;r &Scaron;uť&aacute;k" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Vladimír Šuťák

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia